"ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริง อันแท้และประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รัก ที่พึงใจของผู้อื่น ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้กาลที่เหมาะเพื่อกล่าววาจานั้น"


"ผู้นำแห่งการเรียนรู้" sticky icon


"ประดุจหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือจุดประทีปในความมืดเพื่อให้คนมองเห็น "หากเรารู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และ "คุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?" การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ในทางตรงกันข้าม หากเราไม่รู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และไม่สามารถให้นิยามศัพท์ของคำว่า "คุณภาพ" ได้อย่างถูกต้อง เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร?

คำอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

*** ถ้อยคำเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (Cr.จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา)
ท่านสามารถ Copy แล้วใส่ชื่อของท่านโพสต์ลงไปในเพจ หรือ Social Media ต่างๆได้ทันทีครับ
(สะดวก, รวดเร็ว และ ถูกต้อง)

"สถิตย์อยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้"
ข้าพระพุทธเจ้า ......................................................

"เสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ผองพสกนิกรชาวไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์"
ข้าพระพุทธเจ้า ......................................................

โล้นห่มเหลือง

"โล้นห่มเหลือง" มะเร็งร้ายในพระพุทธศาสนา

"พระแท้" กับ "พระเทียม" แตกต่างกันอย่างไร?

ทางเลือกของชีวิตที่คุณต้องตัดสินใจ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือ ทำ SWOT Analysis แล้วไงต่อ ?

อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยนำเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สำหรับองค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนด "จุดแข็ง" (Strengths) และ "จุดอ่อน" (Weaknesses) จากสภาพแวดล้อมภายใน , "โอกาส" (Opportunities) และ "อุปสรรค" (Threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ ต่อการทำงานขององค์กร

ปอกเปลือก "ธัมมชโย"

ปอกเปลือก "ธัมมชโย" ภายใต้เสื้อคลุมที่ทำจากหนังราชสีห์

กลุ่มสนทนา

**พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ พระราชทานแก่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต