You are here"ผู้นำแห่งการเรียนรู้"

"ผู้นำแห่งการเรียนรู้"


By arjarnjiab - Posted on 04 January 2012


"ประดุจหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือจุดประทีปในความมืดเพื่อให้คนมองเห็น "หากเรารู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และ "คุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?" การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ในทางตรงกันข้าม หากเราไม่รู้ว่า "ชีวิตคืออะไร?" และไม่สามารถให้นิยามศัพท์ของคำว่า "คุณภาพ" ได้อย่างถูกต้อง เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร?

*** จากประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กที่เกิดอยู่กับวัด คุ้นเคยอยู่กับวัด เมื่อได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์หลายๆท่าน เช่น หลวงพ่อจรัล, หลวงพ่อสด, ท่านพุทธทาส, หลวงพ่อชา, พระอาจารย์คึกฤทธิ์, หลวงพ่อปัญญา, ท่านธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต ฯลฯ และการปฏิบัติด้วยการเจริญ "อานาปานสติ" จนสามารถบรรลุธรรมได้ในระดับหนึ่ง

ต่อมาในปี 2542 มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชื่อ คุณพิบูลย์ ธนะปุระ ได้แนะนำให้ผมรู้จักกับ "พระเจ้า" ที่คริสตจักรความหวังกรุงเทพ ด้วยการเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนผมจึงได้ตั้งใจศึกษาหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตแบบตริสเตียน อยู่ที่คริสตจักรแห่งนี้เป็นเวลาถึง 5 ปี ด้วยการอธิษฐาน, อ่านพระคัมภีร์, ไปร่วมกิจกรรมที่คริสตจักรทุกวันอาทิตย์ และร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมที่บ้านของผู้นำกับพี่-น้องคริสเตียนทุกๆวันพุธ ทำให้ผมได้รับพระพรและสิ่งใหม่ที่ดีๆเข้ามาในชีวิตหลายประการ

รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาหลักคำสอนของศาสนาอิสลามด้วยความอนุเคราะห์ของภรรยาอดีตจุฬาราชมนตรีในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ จนทำให้ผมมีความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามได้ดีในระดับหนึ่ง

นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากทีเดียวเมื่อผมมองย้อนหลังกลับไปดูชีวิตของตนเองที่ผ่านมาในอดีต ทั้งความสุข ความทุกข์ ความสมหวัง และความผิดหวัง

*** บัดนี้ผมรู้แล้วว่า "ชีวิตคืออะไร?", "คุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?" และเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเพื่อให้บรรลุตามความฝันและแรงบันดาลใจของเราได้อย่างไร?

*** ด้วยความรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์ จึงเกิดจิตอาสาที่ตั้งใจจะเผยแผ่ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ จึงได้จัดตั้ง "สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม" ขึ้นมา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกและผู้ที่สนใจ โดยใช้เว็บไซท์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงสมาชิก และขอปาวารณาตัวเป็นกัลยาณมิตรของท่าน,เป็นที่ปรึกษาส่วนตัว, พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับท่าน(ถ้าท่านต้องการ)

"เรามาเป็นเพื่อนกัน ดีไม๊ครับ?"
"อาจารย์เจี๊ยบ"


"อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา
เหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยน้อยราคา ยังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเล"